Nowe oznaczenia na wagach nieautomatycznych

Dnia 20 kwietnia 2016r. Dyrektywa 2009/23/EC dotycząca wag nieautomatycznych zostaje zastąpiona Dyrektywą 2014/31/EU. Wejście w życie nowej dyrektywy powoduje zmianę dotychczasowego oznaczenia wag nieautomatycznych po ocenie zgodności. Innymi słowy oznacza to że, wagi legalizowane będą od tej pory posiadały nowe oznaczenia na tabliczkach znamionowych. Wymagania dotyczące wag podlegających ocenie zgodności czyli: • zastosowań wag nieautomatycznych (konieczność legalizacji) • klasyfikacji [...]