Z początkiem 2018 zmienił się sposób znakowania wag po legalizacji ponownej. Cechy legalizacyjne umieszczane na wadze wskazują na datę, do kiedy ważna jest legalizacja przyrządu, a nie jak miało to miejsce dotychczas datę, kiedy legalizacja została wykonana.

Przykładowo poniżej tabliczka wagi, której legalizacja została wykonana w sierpniu 2018 roku.

Rzymska cyfra oznacza miesiąc do którego legalizacja jest ważna

Arabska liczba oznacza rok do kiedy legalizacja jest ważna