Dnia 20 kwietnia 2016r. Dyrektywa 2009/23/EC dotycząca wag nieautomatycznych zostaje zastąpiona Dyrektywą 2014/31/EU. Wejście w życie nowej dyrektywy powoduje zmianę dotychczasowego oznaczenia wag nieautomatycznych po ocenie zgodności. Innymi słowy oznacza to że, wagi legalizowane będą od tej pory posiadały nowe oznaczenia na tabliczkach znamionowych.

Wymagania dotyczące wag podlegających ocenie zgodności czyli:
• zastosowań wag nieautomatycznych (konieczność legalizacji)
• klasyfikacji wag na klasy dokładności
• wartości błędów granicznych dopuszczalnych

 

nie ulegają zmianie.

 

Ważność legalizacji liczona jest się do końca roku w którym waga została wyprodukowana + 3 lata. Data produkcji wagi umieszczona jest na tabliczce znamionowej obok M(rysunek poniższy 16 oznacza, że waga została wyprodukowana w 2016)

Poniżej znajdują się rysunki nowych oznaczeń.

Bez tytułus Bez tytułuqBez tytułu

 

 

 

 

Stara tabliczka znamionowa

Stare oznaczenie

 

Nowa tabliczka znamionowa

oznaczenie wagi